Η περιοχή

Τα βουνά γύρω από το Ηλιοχώρι
Άποψη του χωριού Ηλιοχώρι από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία
Τα βουνά γύρω από το Ηλιοχώρι
Άποψη του Αγίου Αθανασίου από το χωριό Ηλιοχώρι
Τα βουνά γύρω από το Ηλιοχώρι
Τα βουνά γύρω από το Ηλιοχώρι
Άποψη του χωριού Ηλιοχώρι από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία
Τα βουνά γύρω από το Ηλιοχώρι
Ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία
Ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία
Ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία
Τα βουνά γύρω από το Ηλιοχώρι

βιβλίο του Ντομπρίνοβο