ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Το Σπίτι του Καραγιά στο Ηλιοχώρι
Το σπίτι του Ζαμπάκου στο Ηλιοχώρι
Το σπίτι του Ζαμπάκου στο Ηλιοχώρι
Η πύλη του σπιτιού του Ζαμπάκου στο Ηλιοχώρι
Το σχολείο στο Ηλιοχώρι 2009
Εκκλησία Παναγίας Ηλιοχωρίου

Dobrinovo's book